Pogawędnik Filozoficzny

O kamieniu filozofcznym | PF 74

June 06, 2022 Radosław Kazibut Episode 74
O kamieniu filozofcznym | PF 74
Pogawędnik Filozoficzny
More Info
Pogawędnik Filozoficzny
O kamieniu filozofcznym | PF 74
Jun 06, 2022 Episode 74
Radosław Kazibut

Tym razem gościmy prof. Radosława Kazibuta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem rozmowy jest... kamień filozoficzny.
Dowiadujemy się, że wielki wkład w poznanie tego tajemniczego przedmiotu miał nasz rodak, słynny w całej Europie Michał Sędziwoj, autor "Traktatu o kamieniu filozoficznym".  Podczas rozmowy staramy się nieco odrzeć to pojęcie z hermetycznej tajemniczości, tropimy jego historię nie tylko w alchemii, ale także w psychoanalizie oraz współczesnej nauce. Nasz rozmówca opowiada, że u podstaw pojęcia kamienia filozoficznego tkwiło przekonanie o jedności zasad przyrody, to samo, które przyświeca nauce od samych początków. Historia kamienia filozoficznego nie jest zatem wcale tak odległa, jak można by sądzić.

Odcinek ilustrujemy obrazem Josepha Wrighta of Derby pt. "The Alchemist Discovering Phosphorus", 1771, Derby Museum and Art Gallery.

Patronat medialny Pogawędnika:  dwumiesięcznik i portal internetowy "Filozofuj!"
https://filozofuj.eu/​   

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy i możliwości rozwoju na platformie Patronite:
https://patronite.pl/pogawednik.filozoficzny

Show Notes

Tym razem gościmy prof. Radosława Kazibuta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem rozmowy jest... kamień filozoficzny.
Dowiadujemy się, że wielki wkład w poznanie tego tajemniczego przedmiotu miał nasz rodak, słynny w całej Europie Michał Sędziwoj, autor "Traktatu o kamieniu filozoficznym".  Podczas rozmowy staramy się nieco odrzeć to pojęcie z hermetycznej tajemniczości, tropimy jego historię nie tylko w alchemii, ale także w psychoanalizie oraz współczesnej nauce. Nasz rozmówca opowiada, że u podstaw pojęcia kamienia filozoficznego tkwiło przekonanie o jedności zasad przyrody, to samo, które przyświeca nauce od samych początków. Historia kamienia filozoficznego nie jest zatem wcale tak odległa, jak można by sądzić.

Odcinek ilustrujemy obrazem Josepha Wrighta of Derby pt. "The Alchemist Discovering Phosphorus", 1771, Derby Museum and Art Gallery.

Patronat medialny Pogawędnika:  dwumiesięcznik i portal internetowy "Filozofuj!"
https://filozofuj.eu/​   

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy i możliwości rozwoju na platformie Patronite:
https://patronite.pl/pogawednik.filozoficzny